Ανάπτυξη Αεροδρομίων

Η τεχνική ομάδα της Fraport Greece αποτελείται από ιδιαίτερα εξειδικευμένα στελέχη στην ανάπτυξη των αερολιμένων.

Με βάση την ολοκληρωμένη εμπειρία από προηγούμενα έργα, όπως η ανακαίνιση υφιστάμενων τερματικών σταθμών, η κατασκευή νέων αστικών περιοχών και η ανακατασκευή των εγκαταστάσεων των αερολιμένων, η Fraport Greece έχει ολοκληρώσει τα ρυθμιστικά σχέδια για κάθε ένα από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας.

Μέσω των μετόχων της, η Fraport Greece επωφελείται από την πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο φορέων εκμετάλλευσης αερολιμένων.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική Απορρήτου / Προστασία Προσωπικών Δεδομένων| Χάρτης Ιστοσελίδας