Υπηρεσίες Επίγειας Εξυπηρέτησης

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Η Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Ανώνυμη Εταιρεία κοινοποιεί την πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για αυτοεξυπηρέτηση στην μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση στο αεροσκάφος τροφίμων και ποτών (κατηγορία 5.7 του Βασικού Κανονισμού Επίγειας Εξυπηρέτησης για τα αεροδρόμια της Μυκόνου (JMK) και της Σαντορίνης (JTR).
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο επίγειας εξυπηρέτησης, και προκειμένου να απαντήσουν στην συγκεκριμένη πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες πρέπει μέχρι τις 16 Απρίλιου 2021:

α) να προσκομίσουν έγγραφη Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είτε ταχυδρομικώς είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις παρακάτω διευθύνσεις:
Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β
Υπ’ όψιν: κ. Μ. Σταμούλη
Γερμανικής Σχολής 10
15123 Μαρούσι
Αθήνα
[email protected]

β) και να συμπεριλαμβάνει για κάθε αεροδρόμιο τα ακόλουθα στοιχεία ή έγγραφα:

  1. τον αριθμό των διακινουμένων επιβατών ετησίως
  2. την πυκνότητα του δικτύου δρομολογίων της εταιρείας εντός της Ελλάδος
  3. την καταλληλόλητα και επάρκεια πόρων (εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού), χρήση τεχνολογιών φιλικές προς το περιβάλλον και την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών
  4. την ύπαρξη κύριας βάσης δραστηριοτήτων (home base) στον αεροδρόμιο
  5. τον αριθμό και τύπους αεροσκαφών

Ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης Εκδήλωση Ενδιαφέροντος είναι να προσδιοριστεί το ενδιαφέρον δυνητικών χρηστών του αεροδρομίου για αυτοεξυπηρέτηση στην μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση στο αεροσκάφος τροφίμων και ποτών στα προαναφερόμενα αεροδρόμια. Μετά την λήξη της πρόσκλησης Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι χρήστες του αεροδρομίου θα ενημερωθούν σχετικά για τα επόμενα βήματα.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας