Περιβάλλον Εργασίας

Στόχος της Fraport Greece είναι να προσφέρει σε όλους τους εργαζομένους της, επαγγελματικές και ατομικές ευκαιρίες να εξελιχθούν σε προσωπικό επίπεδο

Η  Fraport Greece σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική και νομική διαφορετικότητα όλων των κρατών και των κοινωνιών. Οι εργαζόμενοι της Fraport Greece, συνθέτουν μία ομάδα ατόμων  με μοναδικά χαρακτηριστικά που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και στην ανάπτυξη της οργανωτικής μας δομής. Η Fraport Greece, σε πλήρη εναρμόνιση με τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου της Fraport AG, παραμένει αφοσιωμένη σε κανόνες δεοντολογίας που αντανακλούν  την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες μας, οι οποίες  πλαισιώνουν το Ανθρώπινο Δυναμικό μας ώστε να μπορεί υπεύθυνα να αντιμετωπίζει τις οικονομικές, νομικές και ηθικές προκλήσεις που παρουσιάζονται, προβαίνοντας στις κατάλληλες ενέργειες. Περισσότερες πληροφορίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι διαθέσιμες στο GRI Report 2015, σελ. 62.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας