Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη

Η Fraport Greece και οι μέτοχοί της, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

Στόχος μας είναι να είμαστε ένας δίκαιος και υπεύθυνος εργοδότης. Η Fraport Greece εφαρμόζει στα 14 ελληνικά περιφερειακά αεροδρόμια τα εταιρικά πρότυπα της μητρικής εταιρείας Fraport AG, του φορέα διαχείρισης του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης. 

Η Fraport Greece προκειμένου να υποστηρίξει τα σχέδια τοπικής ανάπτυξης ενδιαφέρεται να οικοδομήσει εταιρικές σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας