Εταιρικές Αξίες

Οι βασικές μας αξίες είναι η διαφάνεια, η δικαιοσύνη, η ισότητα, η φιλοδοξία, η ειλικρίνεια και η αξιοπιστία.

Σε συνδυασμό με την υπεύθυνη διαχείριση η Fraport Greece είναι προσηλωμένη στην τήρηση των διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων συμπεριφοράς:


Οι δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ

Από το 1999, το Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ είναι το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό δίκτυο για την πολιτική συμμετοχή και την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε όλο τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες δημοσιεύουν μία ετήσια έκθεση σχετικά με τις 10 Αρχές και έχει τίτλο «Communication on Progress». Τα θέματα που εξετάζονται είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά πρότυπα, το περιβάλλον και η καταπολέμηση της διαφθοράς.


Κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ εγκρίθηκαν το 1976. Πρόκειται για τις αρχές και τα πρότυπα δεοντολογίας για την υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία των εταιρειών. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν συστάσεις για μια υπεύθυνη συμπεριφορά όσον αφορά τη διαφάνεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις σχέσεις εργασίας, το περιβάλλον, τη διαφθορά, την προστασία του καταναλωτή, τη μεταφορά τεχνολογίας, τον ανταγωνισμό και τους φόρους.


Βασικοί κανόνες εργασίας της ΔΟΕ

Οι βασικοί κανόνες εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) συστήθηκαν το 1998. Αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο κοινωνικών προτύπων στο πλαίσιο της παγκόσμιας τάξης εμπορίου. Οι τέσσερις βασικές αρχές είναι η ελευθερία του συνεταιρίζεσθε και η προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος, η κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, η κατάργηση της παιδικής εργασίας και η εξάλειψη των διακρίσεων στην απασχόληση και την εργασία.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας