Οικονομικά Στοιχεία

Αρχείο
2023
Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Fraport Εταιρία Διαχείρισης των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας Α.Ε.

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ‘Fraport Εταιρία Διαχείρισης των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας Α.Ε.’, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 18η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Α.Ε.

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ‘Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Α.Ε.’, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Γενική Συνέλευση, την 18η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Α.Ε.

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ‘Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Β Α.Ε.’, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Γενική Συνέλευση, την 18η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 / Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) / Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 / Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) / Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 / Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) / Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας