Διαθέσιμες Θέσεις

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Fraport Greece. 

Σας προσφέρουμε ευκαιρίες ανέλιξης και προγράμματα εκπαίδευσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αναλάβετε αρμοδιότητες.

 

CONTINUOUS IMPROVEMENT ANALYST

Department: Continuous Improvement & Analytics
Location: Athens - Headquarters
Job Code: CIA_0819

Fraport Greece, in the framework of developing Operational opportunities for improvements in both passenger processing and airside traffic for the 14 Regional Airports, seeks for a Continuous Improvement Analyst, based in Athens Headquarters. 

Job Purpose
Within the Operations team, the Continuous Improvement Analyst overlooks the short and long-term strategies, while optimizing operations and reducing costs. Among others, a primary responsibility is to combine data from multiple sources, communicate business insights, and help the Continuous Improvement & Analytics team to optimize processes and enable data-driven decision-making. Within the role is the coordination of operational projects throughout the project life cycle to ensure the foreseen efficiency gains are realized.

Job Requirements
• Bachelor’s Degree in Business Administration, Engineering, Mathematics or related field
• 2-3 years proven successful experience in similar positions or in a similar field
• Knowledge of data analysis and process/ project management and coordination
• Excellent computer skills in Word, PowerPoint and Excel advanced level
• Excellent knowledge of English and Greek
• Strong analytical and problem-solving abilities
• Ability to organize complex data into comprehensible reports
• Ability to interpret complex data into actionable information
• Work ethically, with integrity, maintain confidentiality of information and use information appropriately
• Ability to work both independently and within multi-disciplined teams
• Good report writing skills and research skills
• Organizational skills
• Decision-making abilities

Desirable Skills
• Post-graduate degree in Airport Planning or Transport Management
• Experience in Airport or Airline operations
• Good understanding of Airport technical equipment and/or Airport processes
• Demonstrated Knowledge in data analytics and business intelligence tools
• Demonstrated ability to lead complex analysis that involves integrating data from disparate sources both internally and externally
• Experience in dashboards and other data visualizations using MS Power BI or similar data tools
• Experience in project management

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τομέας Εργασίας: Τεχνικό Τμήμα Αεροδρομίου
Τμήμα: Συντήρησης & Κατασκευής
Tόπος Εργασίας: Κως (KGS)
Κωδικός Θέσης: KGS_ET_0819

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Ηλεκτρολόγο Συντήρησης για το Αεροδρόμιο της Κω

Ρόλος Εργασίας
Ο Ηλεκτρολόγος Συντήρησης παρακολουθεί και επιτηρεί τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο αντίστοιχο Περιφερειακό αεροδρόμιο.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο από Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από Τεχνική Σχολή σε συναφή αντικείμενο
• Κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας (Α΄Ειδικότητας)
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ηλεκτρολογικές επισκευές και κατασκευές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή συναφείς τομείς
• Γνώση σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κτιρίων
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
• Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

IT&T INFORMATION SECURITY SUPERVISOR

Job Function: IT& Telecoms
Location: Athens - Headquarters (Code: ITTIS_0519)

We are looking for an Information Security Supervisor to join the IT & Telecoms team based in Athens Headquarters.

The Information Security Supervisor will be responsible for the development, implementation and maintenance of the Information Security framework for Fraport Greece. The overall objective is to safeguard the confidentiality, integrity and availability of information across the organisation and to maintain appropriate policies and procedures to ensure data privacy and compliance with applicable laws, regulations and information security standards.

Job Duties
• Lead in the development and enforcement of organisational policies, procedures and standards related to information security
• Develop and implement an ongoing risk assessment program targeting information security matters; recommend methods for vulnerability detection and remediation, and oversee vulnerability testing
• Ensure compliance with the Information Security framework and ADAE requirements through periodic security audits and internal testing. Audits may be both internal and external in nature;
• Ensure compliance with the NIS Directive requirements through periodic security audits and internal testing
• Maintain and suggest appropriate security measures and mechanisms to guard against unauthorised access to information and communication systems and electronically stored or transmitted data
• Oversee and/or assist in performing on-going security monitoring of organisation information systems, periodically assess information security risk, conduct gap analyses to determine the extent to which key business areas and infrastructure comply with statutory and regulatory requirements
• Coordinate the development and delivery of an education and training program on information security and privacy matters for Fraport Greece’s employees, authorised users and other stakeholders
• Ensure compliance with Data Protection regulation (GDPR) from information security perspective
• Scout, identify and propose technical solutions for IT&T and data Security
• Review, correlate and work towards resolution of security incidents and issues

Job Requirements
• Master’s Degree in Information Security or one or more professional qualifications in CISM/CISSP/CEH/ OSCP
• Minimum 5 years of proven hands-on expertise experience in Information Security, Information Technology, IT audit or related field
• Proven knowledge of current and emerging Cyber Security, Information Security Risks, preventative measures, incident and threat management
• Knowledge of Data Protection regulation and implementation (GDPR)
• Solid understanding of Information Security principles, methodologies and industry best practices (e.g. ISF/ ISO27001/ITIL)
• Fluency in written and spoken English
• Understanding and knowledge of the Greek rules and Regulations pertaining to the privacy of communications, Data Privacy and publicly available electronic communication services.
• Analytical and problem-solving abilities
• Ability to work both independently and within multi-disciplined teams
• Strong written/verbal communication and presentation skills
• Project management skills
• Work ethically, with integrity, maintain confidentiality of information and use information appropriately
• Decision-making abilities
• Organisational skills

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

Νομικές Πληροφορίες| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Χάρτης Ιστοσελίδας