Διαθέσιμες Θέσεις

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Fraport Greece. Σας προσφέρουμε ευκαιρίες ανέλιξης και προγράμματα εκπαίδευσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αναλάβετε αρμοδιότητες. 

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Fraport Greece, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας αναφέροντας τον κωδικό της θέσης ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών της Εταιρείας. 

Senior Management Accountant

Location: Athens-HQ (Maroussi - Attiki)
Job Code: SMA0820

Fraport Greece, in the framework of the operation of the 14 Regional Airports, seeks for a professional “Senior Management Accountant” to join the Management Accounting team.

Role Purpose
The Senior Management Accountant will be a part of our company’s Management Accounting team within CFO Division, will report to the Management Accounting Manager, contribute to the budget/forecast preparation and the analysis of financial reports.

Key Accountabilities
• Performs the companies planning, budgeting and forecasting for the three FRG companies (short-/long-term)
• Reporting (monthly/quarterly/yearly) to the Management of the company and shareholders, including analyzed results and comments
• Revenue & Cost Accounting, Calculation, Pricing
• Handling of BI Software (creation of reports, user role management, further development, etc.)
• Monitors the cost center structure of the company, including cost center accounting
• Project Management of sub-projects / special tasks (e.g. Guidelines, SOPs)

Qualifications & Experience
• Master’s degree in Finance/ Business Administration/Economics or related field
• At least 7 years of proven professional experience in Management Accounting in a similar position, ideally with relevant airport experience
• Excellent knowledge of MS Office (especially Excel, creating spreadsheets and using advanced formulas)
• Fluent in written and spoken English (B1)
• Fluent in written and spoken Greek (C1/C2)
• SAP R/3-Knowledge (Modules FI/CO and BPC) and BI / EPM Software will be considered a plus
• International and national accounting knowledge beneficial (IFRS and Greek GAAP)
• CFA certification will be an asset
• Excellent analytical skills
• Strong Quantitative and Analytical competencies
• Strong Problem-solving & Communication skills
• Exceptional ability to multi-tasking and prioritization
• Drive and team spirit

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

All applications will be treated with strict confidentiality

Corporate Finance Analyst

Location: Athens-HQ (Maroussi - Attiki)
Job Code: CFA0820

Role Purpose
The Corporate Finance Analyst will be a part of our company’ s Management Accounting & Finance team within CFO Division, reports to the Corporate Finance Manager and will be responsible to perform and coordinate Treasury related tasks and support the Project-Finance team.

Key Accountabilities
• Performs and coordinates Treasury related activities such as cash flow forecasting & reconciliation, monitoring of financial expenses, monthly sources & uses, etc.
• Maintain and enhance the Treasury Management System (TMS)
• Preparation and coordination of all reporting requirements Handling of the project finance - financial model on a day-to-day basis (regular model updates, scenario analysis, structural amendments, model audits)
• Monitoring and ensuring compliance with project finance agreements, e.g. cover ratios, forecasted cash flows, repayments of loans & dividends, reserve account requirements etc.

Qualifications & Experience
• Master’s degree in Finance / Business Administration / Economics or related field
• Minimum 3 years of professional experience in Project Finance or Advisory Transaction services or investment banking industry
• Proficient in spreadsheets and MS Office, especially MS Excel modelling skills Understanding of Corporate Finance, Valuation and Financial Accounting
• Understanding of Corporate Finance, Valuation and Financial Accounting
• Experience in Treasury Management Systems (TMS) will be considered as a plus
• Fluent in written and spoken English (B1)
• Fluent in written and spoken Greek (C1/C2)
• Ability to multi-tasking and prioritization
• Drive and team spirit

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

All applications will be treated with strict confidentiality

Ηλεκτρολόγος Συντήρησης

Τομέας Εργασίας: Τεχνικό Τμήμα Αεροδρομίου
Τμήμα: Συντήρησης & Κατασκευής
Tόπος Εργασίας: Κως (KGS)
Κωδικός Θέσης: KGS_ET_0920

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Ηλεκτρολόγο Συντήρησης για το Αεροδρόμιο της Κω.

Ρόλος Εργασίας
Ο Ηλεκτρολόγος Συντήρησης παρακολουθεί και επιτηρεί τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο αντίστοιχο Περιφερειακό αεροδρόμιο. 

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο από Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από Τεχνική Σχολή σε συναφή αντικείμενο
• Κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας (Α΄Ειδικότητας)
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ηλεκτρολογικές επισκευές και κατασκευές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή συναφείς τομείς
• Γνώση σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κτιρίων
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
• Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας