Διαθέσιμες Θέσεις

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Fraport Greece. 

Σας προσφέρουμε ευκαιρίες ανέλιξης και προγράμματα εκπαίδευσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αναλάβετε αρμοδιότητες.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (RHO, JTR)

Tόπος Εργασίας:
• Ρόδος (RHO)
• Σαντορίνη (JTR)

Κωδικός Θέσης:
 Ρόδος: RHO_ET_0220
 Σαντορίνη: JTR_ET_0220

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Ηλεκτρολόγο Συντήρησης για το Αεροδρόμιο της Ρόδου και το Αεροδρόμιο της Σαντορίνης.

Ρόλος Εργασίας
Ο Ηλεκτρολόγος Συντήρησης παρακολουθεί και επιτηρεί τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο αντίστοιχο Περιφερειακό αεροδρόμιο.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο από Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από Τεχνική Σχολή σε συναφή αντικείμενο
• Κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας (Α΄Ειδικότητας)
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ηλεκτρολογικές επισκευές και κατασκευές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή συναφείς τομείς
• Γνώση σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κτιρίων
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
• Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο Αεροδρόμιο Ρόδου

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο Αεροδρόμιο Σαντορίνης

PROCUREMENT BUYER FOR TECHNICAL SUPPLIES, SERVICES AND WORKS

Location: Athens-HQ (Maroussi - Attiki)
Job Code:
 PRC1019

Fraport Greece, in the framework of the operation of the 14 Regional Airports, seeks for a professional “Procurement Buyer for Technical Supplies, Services and Works” in the Procurement Department.

Job Purpose
As a Buyer will be a part of our company’ s Procurement Department within Financial Division, reports to the Strategic Purchaser of Construction Works and assists all purchasing activities related to procurement.

Responsibilities
• Follows all policies related with Fraport’s Greece procurement process.
• Conducts market researches for new suppliers, products and services.
• Issues Request for Quotations (RFQs) documents.
• Handles the tender process and collaborates with the internal customers and the vendors for the successful outcome of the supply process.
• Performs commercial evaluation, negotiates with suppliers and reports the tender results, recommending the best solution for the company.
• Issues the official purchase orders and ensures that all agreed terms and conditions with vendors depicted on them.
• Cooperates with the legal team and the vendor for the finalization and signature of the contracts.
• Reports, archives and tracks the purchasing documents.

Job Qualifications
• At least 3 years of experience in procurement field, preferably in Facilities Management and/or Construction Works & E/M areas
• University or TEI degree in the Engineering field
• Familiar with SAP
• Excellent knowledge in MS Office
• Fluency in written and spoken English
• Execution of Decisions & Delivery of Results
• Ethical & Compliance Attitude
• Organizational and analytical skills
• Initiative and team spirit
• Negotiation and problem solving skills
• Self-motivated

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

All applications will be treated with strict confidentiality

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ

Κωδικός θέσης: Sweeper1019

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Χειριστές Μηχανοκίνητων Σαρώθρων για τα 14 Αεροδρόμια.

Ρόλος Εργασίας
Κύρια αποστολή του ρόλου εργασίας των Χειριστών Μηχανοκίνητων Σαρώθρων είναι η διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας της περιοχής κίνησης και ελιγμών των αεροσκαφών, πραγματοποιώντας τη σάρωση όλων των περιοχών κίνησης των αεροσκαφών, σύμφωνα με τους Εθνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Αεροδρομίου. Επίσης ο κάτοχος της θέσης θα εκτελεί διάφορες εργασίες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Αεροδρομίου, όπως κοπή γρασιδιού, συντήρηση οχημάτων κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Αεροδρομίου.

Απαραίτητα προσόντα
• Απόφοιτος Τεχνικού/Επαγγελματικού Λυκείου
• Κάτοχος της ειδικής άδειας χειριστού μηχανημάτων έργου ομάδας Α, 4ης ειδικότητας και συγκεκριμένα της 4.1 υποομάδας (μηχανικά σάρωθρα παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας)
• Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε παρεμφερή ρόλο
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές Υποχρεώσεις
• Πρωτοβουλία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Εντοπιότητα υποψηφίου κατά προτίμηση
• Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Σπουδές συναφείς με αεροπορικές δραστηριότητες θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

CONTINUOUS IMPROVEMENT ANALYST

Department: Continuous Improvement & Analytics
Location: Athens - Headquarters
Job Code: CIA_0819

Fraport Greece, in the framework of developing Operational opportunities for improvements in both passenger processing and airside traffic for the 14 Regional Airports, seeks for a Continuous Improvement Analyst, based in Athens Headquarters. 

Job Purpose
Within the Operations team, the Continuous Improvement Analyst overlooks the short and long-term strategies, while optimizing operations and reducing costs. Among others, a primary responsibility is to combine data from multiple sources, communicate business insights, and help the Continuous Improvement & Analytics team to optimize processes and enable data-driven decision-making. Within the role is the coordination of operational projects throughout the project life cycle to ensure the foreseen efficiency gains are realized.

Job Requirements
• Bachelor’s Degree in Business Administration, Engineering, Mathematics or related field
• 2-3 years proven successful experience in similar positions or in a similar field
• Knowledge of data analysis and process/ project management and coordination
• Excellent computer skills in Word, PowerPoint and Excel advanced level
• Excellent knowledge of English and Greek
• Strong analytical and problem-solving abilities
• Ability to organize complex data into comprehensible reports
• Ability to interpret complex data into actionable information
• Work ethically, with integrity, maintain confidentiality of information and use information appropriately
• Ability to work both independently and within multi-disciplined teams
• Good report writing skills and research skills
• Organizational skills
• Decision-making abilities

Desirable Skills
• Post-graduate degree in Airport Planning or Transport Management
• Experience in Airport or Airline operations
• Good understanding of Airport technical equipment and/or Airport processes
• Demonstrated Knowledge in data analytics and business intelligence tools
• Demonstrated ability to lead complex analysis that involves integrating data from disparate sources both internally and externally
• Experience in dashboards and other data visualizations using MS Power BI or similar data tools
• Experience in project management

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Χάρτης Ιστοσελίδας