Διαθέσιμες Θέσεις

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Fraport Greece. 

Σας προσφέρουμε ευκαιρίες ανέλιξης και προγράμματα εκπαίδευσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αναλάβετε αρμοδιότητες.

 

HSE OFFICER

Location: Headquarters (Code: HSE_030818)
Job Function: Quality Environment Safety Health Department

Fraport Greece, in the framework of the construction and development plan of the 14 Regional Airports, seeks for an HSE Officer under a fixed-term contract.

Job Duties
The Health - Safety and Environmental Engineer with experience in infrastructural development projects will perform the following tasks:
• Conducts site inspections/audits and follow up audits.
• Write safety evaluation and inspection/audit reports.
• Conduct site visits and oversees reviews and monitors implementation of contractor's HSE policy on site.
• Identifying hazards and assessing safety risk.
• Investigate incidents determining causal factors using root cause analysis.
• Ensures that contractors' submittals related to the HSE discipline are complete and in compliance with the contract documents.
• Coordinate with the Document Controller to ensure that all HSE Documents are properly controlled.

Job Requirements
• Bachelor degree in Engineering or Equivalent
• Minimum 6 years of experience as occupational Safety Engineer for Construction & MEP Projects
• Qualified and Experienced Auditor, preferably OHSAS 18001:2007 Lead Auditor/IRCA certified.
• Fluent in English
• Experience in environmental issues is desirable as well as certification in ISO 140001
• Teamwork and Collaboration
• Responsibility and Efficiency
• Planning and Organizational skills

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Βιογραφικών)

Τοποθεσία: Έδρα, Αθήνα (Κωδικός: Legal050718)
Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Βιογραφικών: έως και την 31.08.2018

Η Fraport Greece  στο πλαίσιο της λειτουργίας των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων αναζητά έμμισθο/η Δικηγόρο για απασχόληση στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών με έμφαση σε ζητήματα εμπορικών συμβάσεων και υποστήριξης του Τμήματος Προμηθειών. 

Απαραίτητα προσόντα
• Πτυχίο Νομικής & Άδεια Aσκήσεως Eπαγγέλματος.
• Μεταπτυχιακό σε τομείς όπως: Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Ε.Ε, Δίκαιο του Ανταγωνισμού
• Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε εταιρικό πλαίσιο (δικηγορικής ή εμπορικής εταιρείας)
• Δικαστική εμπειρία
• Ικανότητα στη διαχείριση συμβολαιογραφικών πράξεων
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (δεύτερη γλώσσα επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη)
• Άριστη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Μs Office & Outlook)
• Τυχόν προϋπηρεσία σε Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Έργου Παραχώρησης, ή Εταιρείας σχετιζόμενης με Αεροδρόμια, θα συνεκτιμηθεί
• Ομαδικότητα και Συνεργασία
• Υπευθυνότητα και Αποτελεσματικότητα
• Συστάσεις απαραίτητες

Η Εταιρεία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα προγράμματα επιβράβευσης και υγείας της Εταιρείας.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

RESIDENT ENGINEERS

Location: Cluster B Airports (Code: RESIDENT_0718)
Job Function: Project Management Cluster B/Technical Division

Fraport Greece, in the framework of the construction and development plan of the 14 Regional Airports, seeks for Resident Engineers for the Airports of Cluster B

Job Purpose
The Resident Engineer is responsible for supporting the Project Management Technical Team in the coordination for the delivery of the Imminent Works, on budget, within schedule and standard, during the construction phase of the 14 Regional Airports.

Job Requirements
• Bachelor of Science in an MEP or Civil Engineering discipline
• Minimum 10 years professional experience on large scale construction projects
• Experience in modification/new construction of commercial buildings under running operation (experience in Aerodrome Operations is desirable)
• Experience in coordination of MEP and civil constructions
• Demonstrated abilities in project management and report preparation
• Fluency in Greek and English
• Facility with MS Office tools, AutoCAD, Document Control Systems and Scheduling software
• Teamwork and Collaboration
• Responsibility and Efficiency
• Planning and Organizational skills

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική Απορρήτου / Προστασία Προσωπικών Δεδομένων| Χάρτης Ιστοσελίδας