Διαθέσιμες Θέσεις

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Fraport Greece. 

Σας προσφέρουμε ευκαιρίες ανέλιξης και προγράμματα εκπαίδευσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αναλάβετε αρμοδιότητες.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Τομέας Εργασίας: Τεχνικό Τμήμα Αεροδρομίου
Τμήμα: Συντήρησης & Κατασκευής
Tόπος Εργασίας: Ζάκυνθος (ZTH)
Κωδικός Θέσης: ZTH_ET_0619

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Ηλεκτρολόγο Συντήρησης για το Αεροδρόμιο της Ζακύνθου

Ρόλος Εργασίας
Ο Ηλεκτρολόγος Συντήρησης παρακολουθεί και επιτηρεί τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο αντίστοιχο Περιφερειακό αεροδρόμιο.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο από Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από Τεχνική Σχολή σε συναφή αντικείμενο
• Κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας (Α΄Ειδικότητας)
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ηλεκτρολογικές επισκευές και κατασκευές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή συναφείς τομείς
• Γνώση σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κτιρίων
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
• Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

IT&T INFORMATION SECURITY SUPERVISOR

Job Function: IT& Telecoms
Location: Athens - Headquarters (Code: ITTIS_0519)

We are looking for an Information Security Supervisor to join the IT & Telecoms team based in Athens Headquarters.

The Information Security Supervisor will be responsible for the development, implementation and maintenance of the Information Security framework for Fraport Greece. The overall objective is to safeguard the confidentiality, integrity and availability of information across the organisation and to maintain appropriate policies and procedures to ensure data privacy and compliance with applicable laws, regulations and information security standards.

Job Duties
• Lead in the development and enforcement of organisational policies, procedures and standards related to information security
• Develop and implement an ongoing risk assessment program targeting information security matters; recommend methods for vulnerability detection and remediation, and oversee vulnerability testing
• Ensure compliance with the Information Security framework and ADAE requirements through periodic security audits and internal testing. Audits may be both internal and external in nature;
• Ensure compliance with the NIS Directive requirements through periodic security audits and internal testing
• Maintain and suggest appropriate security measures and mechanisms to guard against unauthorised access to information and communication systems and electronically stored or transmitted data
• Oversee and/or assist in performing on-going security monitoring of organisation information systems, periodically assess information security risk, conduct gap analyses to determine the extent to which key business areas and infrastructure comply with statutory and regulatory requirements
• Coordinate the development and delivery of an education and training program on information security and privacy matters for Fraport Greece’s employees, authorised users and other stakeholders
• Ensure compliance with Data Protection regulation (GDPR) from information security perspective
• Scout, identify and propose technical solutions for IT&T and data Security
• Review, correlate and work towards resolution of security incidents and issues

Job Requirements
• Master’s Degree in Information Security or one or more professional qualifications in CISM/CISSP/CEH/ OSCP
• Minimum 5 years of proven hands-on expertise experience in Information Security, Information Technology, IT audit or related field
• Proven knowledge of current and emerging Cyber Security, Information Security Risks, preventative measures, incident and threat management
• Knowledge of Data Protection regulation and implementation (GDPR)
• Solid understanding of Information Security principles, methodologies and industry best practices (e.g. ISF/ ISO27001/ITIL)
• Fluency in written and spoken English
• Understanding and knowledge of the Greek rules and Regulations pertaining to the privacy of communications, Data Privacy and publicly available electronic communication services.
• Analytical and problem-solving abilities
• Ability to work both independently and within multi-disciplined teams
• Strong written/verbal communication and presentation skills
• Project management skills
• Work ethically, with integrity, maintain confidentiality of information and use information appropriately
• Decision-making abilities
• Organisational skills

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

COORDINATOR OF WORKS

Job Function: Project Management Cluster B/Technical Division
Location: Cluster B Airports (Rhodes, Santorini)
Contract Duration: 1 year (fixed)/(Job Code: CoW_0419)

Fraport Greece, in the framework of the construction and development plan of the 14 Regional Airports, seeks for Coordinators of Works based in Rhodes or Santorini airports. 

Job Purpose
The Coordinator of Works overlooks and inspects construction and EPC HSE activities at the airport and coordinates the construction activities with the operational of the airport.

Job Duties
• Follows construction progress of Imminent works
• Maintains daily logs and supplements inspection records with photographs
• Coordinates interface between construction and technical maintenance works
• Coordinates interface between construction and airport operation
• Responsible for the technical aspects of the Environmental Management Plan and the Construction Environmental Management Plan
• Support and assists the transition process
• Controls and monitors the construction HS Inspection
• Assists environmental auditing, introduces site work progress, follows up the on findings and monitors close out dates¬
• Maintains Records for HSE related data and documentation for EPC works.

Job Requirements
• University degree in Mechanical or Electrical Engineering (Technical University or Institute)
• Minimum ten (10) years previous working experience in facility management including maintenance of high tech mechanical systems of large scale installations under 24h/7d operation.
• Proven experience as a Facilities Engineer or project manager
• Experience in HSE will be a plus
• Experience in Aerodrome Operations is desirable
• Excellent English language skills
• Hands-on problem solver
• Able to work effectively under pressure situations through cross-functional teams.

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

Νομικές Πληροφορίες| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Χάρτης Ιστοσελίδας