Διαθέσιμες Θέσεις

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Fraport Greece. Σας προσφέρουμε ευκαιρίες ανέλιξης και προγράμματα εκπαίδευσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αναλάβετε αρμοδιότητες. 

Εάν επιθυμείτε να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της Fraport Greece, παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Μπορείτε να το αποστείλετε για συγκεκριμένη θέση εργασίας αναφέροντας τον κωδικό της θέσης ή για να καταχωρηθεί στην ενεργή βάση βιογραφικών της Εταιρείας. Παρακαλούμε διαβάστε την Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων της Fraport Greece προτού υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Commercial Analyst - Athens Headquarters

Job Function: Commercial & Business Development
Location: Athens - Headquarters
Code: COM_0421

The Commercial Analyst will be placed in the Commercial & Business Development Department. The Commercial & Business Development Department plays a key role in the development, promotion and coordination of commercial and retail activities/strategies that will generate revenues and lead to sustainable growth of the 14 Greek Regional Airports.

The ideal candidate should be passionate, analytical, innovative, a team player and willing to expand his/her knowledge of and exposure to the Commercial & Retail Development sector.

Job Purpose
The Commercial Analyst analyses sales figures and other performance indicators for the different Account Categories of the Commercial & Business Development Department (COM) at Fraport Greece. He/she cooperates with all involved parties for the overall growth of COM and contributes to the commercial planning and the development of commercial strategies.

Job Duties
• Monitors the retail performance of all concessionaires and produces in a timely manner all necessary daily/weekly/monthly and annual reports
• Reviews records from previous years and quarters and compares them to current figures, looking for patterns or discrepancies and identifies trends and areas that need improvement or update
• Coordinates with all divisions of COM and prepares the annual budget and the interim quarterly forecasts
• Utilizes experience in processes, systems and reporting tools to deliver timely analysis and insights
• Develops and monitors appropriate key performance indicators to measure commercial performance
• Designs and develops a set of structured dashboards to facilitate internal and external processes
• Responsible for the development of Business Intelligence tools that support commercial decision making
• Works closely with the Executive Director providing sales data, KPIs and insights to support effective decision making actions
• Tracks revenue streams from all concessionaires
• Acts as an interface of COM to internal and external stakeholders when it comes to business analysis
• Assists in the development of standard agreements as well as proposals for contract amendments (prolongations, new agreements, terminations) in line with the overall commercial concept for each airport
• Coordinates and implements common audit inspections to the concessionaires, as well as coordinates and performs on the spot inspections to their cash register system

Job Requirements
• Master degree in Business Administration and/or Statistics field
• Five (5) years professional experience in similar positions in Commercial/Retail sector
• Fluent in written and spoken English (C1/C2)
• MS-Office knowledge / Advanced knowledge of EXCEL
• SAP knowledge considered a plus
• Demonstrated Knowledge in data analytics/data visualizations and business intelligence tools (Microsoft Power BI)
• Knowledge of econometric modelling and forecasting methodologies preferable
• Sound general knowledge (besides industry trends, overall economic developments, etc.)
• Commercial Acumen – must have a good grasp of Break Even Points, and Return on Investment analysis
• Analytical background – ability to analyse and interpret data and identify trends and issues
• Highly motivated and capable of delivering to tight deadlines and targets under pressure
• Demonstrable attention to detail

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

All applications will be treated with strict confidentiality

Χειριστής Μηχανοκίνητου Σαρώθρου - Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης

Θέση Εργασίας: Χειριστής Μηχανοκίνητου Σαρώθρου
Αεροδρόμιο: Θεσσαλονίκη (SKG)
Κωδικός Θέσης: Sweeper_SKG_0421

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Χειριστές Μηχανοκίνητων Σαρώθρων για το Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Ρόλος Εργασίας
Κύρια αποστολή του ρόλου εργασίας των Χειριστών Μηχανοκίνητων Σαρώθρων είναι η διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας της περιοχής κίνησης και ελιγμών των αεροσκαφών, πραγματοποιώντας τη σάρωση όλων των περιοχών κίνησης των αεροσκαφών, σύμφωνα με τους Εθνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Αεροδρομίου. Επίσης ο κάτοχος της θέσης θα εκτελεί διάφορες εργασίες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Αεροδρομίου, όπως κοπή γρασιδιού, συντήρηση οχημάτων κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Αεροδρομίου.

Απαραίτητα προσόντα
• Απόφοιτος Τεχνικού/Επαγγελματικού Λυκείου
• Κάτοχος της ειδικής άδειας χειριστού μηχανημάτων έργου ομάδας Α, 4ης ειδικότητας και συγκεκριμένα της 4.1 υποομάδας (μηχανικά σάρωθρα παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας)
• Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε παρεμφερή ρόλο
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές Υποχρεώσεις
• Πρωτοβουλία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
• Εντοπιότητα υποψηφίου κατά προτίμηση
• Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Σπουδές συναφείς με αεροπορικές δραστηριότητες θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.

Real Estate Analyst - Athens Headquarters

Job Function: Commercial & Business Development
Location: Athens - Headquarters
Code: REA_0421

We are looking for a Real Estate Analyst to join the Commercial & Business Development team based in Athens Headquarters.

Job Purpose
The Real Estate Analyst provides general and active support in all activities and operations of the Real Estate management team, in order to develop further the company’s Real Estate portfolio and growing opportunities as well as manage existing contracts, services and products.

Job Duties
• Maintains organized and updated existing tenants’ files and records (eg. lease agreements, notices, official communication etc.)
• Coordinates lease applications and requests for property viewings from existing or potential tenants/users (i.e. keep track of requests and carry out the initial process)
• Provides follow-up and basic reporting of real estate products and services
• Oversees day to day operation of provided services and new products
• Actively assists in the development process of the Real Estate portfolio, new services and products
• Actively supports in direct costs and service charges allocation (e.g. gathering and initial review of required information: direct costs and other expenses, consumptions etc.)
• Prepares all lease-related initial documentation (eg. legalization documents)
• Supports ad hoc analysis projects assigned to the Real Estate team

Job Requirements
• University degree preferably in relevant area of study (Business, Real Estate, Economics, Finance or Engineering)
• 3 to 5 years professional experience in the Real Estate sector (preferably employees engaged in real estate management or development)
• Understanding of real estate principles and concepts
• Understanding of legal terms specific to Real Estate
• Proficient with MS Excel, Word and PowerPoint
• Fluency in written and spoken English
• Excellent communication skills, both verbal and written
• Strong organizational and time management skills
• Strong analytical approach
• Results oriented
• Work ethically, with integrity, maintain confidentiality of information and use information appropriately

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

All applications will be treated with strict confidentiality

Ηλεκτρολόγος Συντήρησης - Αεροδρόμιο Σαντορίνης

Τομέας Εργασίας: Τεχνικό Τμήμα Αεροδρομίου
Τμήμα: Συντήρησης & Κατασκευής
Tόπος Εργασίας: Σαντορίνη (JTR)
Κωδικός Θέσης: JTR_ET_1020

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Ηλεκτρολόγο Συντήρησης για το Αεροδρόμιο της Σαντορίνης.

Ρόλος Εργασίας
Ο Ηλεκτρολόγος Συντήρησης παρακολουθεί και επιτηρεί τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο αντίστοιχο Περιφερειακό αεροδρόμιο. 

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο από Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από Τεχνική Σχολή σε συναφή αντικείμενο
• Κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας (Α΄Ειδικότητας)
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ηλεκτρολογικές επισκευές και κατασκευές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή συναφείς τομείς
• Γνώση σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κτιρίων
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
• Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.

Ηλεκτρολόγος Συντήρησης - Αεροδρόμιο Κω

Τομέας Εργασίας: Τεχνικό Τμήμα Αεροδρομίου
Τμήμα: Συντήρησης & Κατασκευής
Tόπος Εργασίας: Κως (KGS)
Κωδικός Θέσης: KGS_ET_1120

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Ηλεκτρολόγο Συντήρησης για το Αεροδρόμιο της Κω.

Ρόλος Εργασίας
Ο Ηλεκτρολόγος Συντήρησης παρακολουθεί και επιτηρεί τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο αντίστοιχο Περιφερειακό αεροδρόμιο. 

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο από Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από Τεχνική Σχολή σε συναφή αντικείμενο
• Κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας (Α΄Ειδικότητας)
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ηλεκτρολογικές επισκευές και κατασκευές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή συναφείς τομείς
• Γνώση σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κτιρίων
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
• Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας