Διαθέσιμες Θέσεις

Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην Fraport Greece. 

Σας προσφέρουμε ευκαιρίες ανέλιξης και προγράμματα εκπαίδευσης, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να αναλάβετε αρμοδιότητες.

 

AIRSIDE SUPERVISOR (AS)

Contract Duration: Indefinite
Airport: Kos (Ref: KGSAS19)

The Airside Supervisor (AS) is responsible for supervising all airside activities and monitoring airport’s movement area as well as performing inspections in all airside areas. The primary objective of the position is to ensure airside safety and compliance to all National and International Rules and the Aerodrome Operations Manual.

Job Qualifications
• 3 years previous working Experience in the same field is necessary
• Very Good Knowledge of English Language
• Fulfilled Army Obligations
• Driving License
• Excellent interpersonal skills
• Initiative and team spirit
• Preferably local residents
• Studies related to aviation operations will be considered a plus

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

AIRPORT OPERATIONS COORDINATOR (AOC) – Seasonal Staff –

Contract Duration
Seasonal (March – October)

Airports
Samos (Ref: SMIAOC19)
Skiathos (Ref: JSIAOC19)

The Airport Operations Coordinator (AOC) is responsible to coordinate the functions of the Airport Operations Center in accordance with the National and International Rules and the Aerodrome Operations Manual.

Job Qualifications
• 3 years previous working Experience in the Airport Operations Center is necessary or a total working experience of at least 5 years in aviation operations
• Very Good Knowledge of English Language
• Very Good Computer Skills
• Fulfilled Army Obligations
• Excellent interpersonal skills
• Initiative and team spirit
• Preferably local residents
• Studies related to aviation operations will be considered a plus

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Σάμου
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Σκιάθου

TERMINAL SUPERVISOR (TS) – Seasonal Staff –

Contract Duration
Seasonal (March – October)

Airports
Thessaloniki (Ref: SKGTS19)
Corfu (Ref:CFUTS19)
Kefalonia (Ref: EFLTS19)
Rhodes (Ref: RHOTS19)
Mykonos (Ref: JMKTS19)
Santorini (Ref: JTRTS19)
Kos (Ref: KGSTS19)
Mytilene (Ref: MJTTS19)
Skiathos (Ref: JSITS19)
Samos (Ref: SMITS19)

The Terminal Supervisor (TS) is responsible to monitor the safe, efficient and expeditious operation of the airport’s terminal in accordance with the National and International Rules and the Aerodrome Operations Manual.

Job Qualifications
• 2 years previous working Experience in the same field is necessary or a total working experience of at least 3 years in aviation operations
• Very Good Knowledge of English Language
• Fulfilled Army Obligations
• Excellent interpersonal skills
• Initiative and team spirit
• Preferably local residents
• Studies related to aviation operations will be considered a plus

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης 'Μακεδονία'
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Κέρκυρας
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Ρόδου
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Μυκόνου
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Σαντορίνης
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Κω
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Μυτιλήνης
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Σάμου
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση στο αεροδρόμιο Σκιάθου

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Τομέας Εργασίας: Τεχνικό Τμήμα Αεροδρομίου
Τμήμα:
Συντήρησης & Κατασκευής

Η Fraport Greece, στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Ηλεκτρολόγους για τα Περιφερειακά Αεροδρόμια.

Ρόλος Εργασίας
Ο Ηλεκτρολόγος παρακολουθεί και επιτηρεί τις εργασίες που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία όλου του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού στο αντίστοιχο Περιφερειακό αεροδρόμιο.

Απαιτούμενα Προσόντα
• Πτυχίο από Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή από Τεχνική Σχολή σε συναφή αντικείμενο
• Κάτοχος άδειας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας (Α΄Ειδικότητας)
• Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε ηλεκτρολογικές επισκευές και κατασκευές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή συναφείς τομείς
• Γνώση σε προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου κτιρίων
• Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
• Κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.

Παρακαλώ υποβάλετε το βιογραφικό σας για το Αεροδρόμιο που σας ενδιαφέρει:
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Καβάλας
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Κέρκυρας
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Χανίων
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Κεφαλληνίας
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Ζακύνθου
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Ρόδου
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Κως
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Σαντορίνης
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Μυκόνου
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Σάμου
Ηλεκτρολόγος Αεροδρόμιο Σκιάθου

RESIDENT ENGINEERS

Location: Cluster B Airports (Code: RESIDENT_0718)
Job Function: Project Management Cluster B/Technical Division

Fraport Greece, in the framework of the construction and development plan of the 14 Regional Airports, seeks for Resident Engineers for the Airports of Cluster B

Job Purpose
The Resident Engineer is responsible for supporting the Project Management Technical Team in the coordination for the delivery of the Imminent Works, on budget, within schedule and standard, during the construction phase of the 14 Regional Airports.

Job Requirements
• Bachelor of Science in an MEP or Civil Engineering discipline
• Minimum 10 years professional experience on large scale construction projects
• Experience in modification/new construction of commercial buildings under running operation (experience in Aerodrome Operations is desirable)
• Experience in coordination of MEP and civil constructions
• Demonstrated abilities in project management and report preparation
• Fluency in Greek and English
• Facility with MS Office tools, AutoCAD, Document Control Systems and Scheduling software
• Teamwork and Collaboration
• Responsibility and Efficiency
• Planning and Organizational skills

The Company offers a competitive remuneration package, career development opportunities in a dynamically growing business environment and participation in the Company's Reward and Employees Benefits programs.

Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση

Νομικές Πληροφορίες| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Χάρτης Ιστοσελίδας