Εθελοντική Αναφορά Περιστατικών Αεροπορικής Ασφάλειας (Safety)

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας

Η ασφάλεια υπήρξε ανέκαθεν υψίστης σημασίας σε όλες τις αεροπορικές δραστηριότητες. Η συνεχής αύξηση του αριθμού των επιβατών στις αερομεταφορές μπορεί να διατηρηθεί μόνο μειώνοντας τον αριθμό των σχετικών με την ασφάλεια περιστατικών. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), είναι υποχρεωτικό για ένα πιστοποιημένο αεροδρόμιο ανοικτό στο κοινό, να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας (SMS) ώστε να επιτύχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας στις αερομεταφορές, ελαχιστοποιώντας την απώλεια ανθρώπινων ζωών, τις ζημιές σε περιουσίες, το πλήγμα στο περιβάλλον και την κοινωνία.

Είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε ότι το Τμήμα Ασφάλειας της Fraport Greece διαχειρίζεται, πάντα τηρώντας το απόρρητο, κάθε εθελοντικά υποβαλλόμενη έκθεση περιστατικών. Παρακαλούμε αναφέρετε τις ανησυχίες σας σχετικά με την ασφάλεια και τις επικίνδυνες καταστάσεις, ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους ανθρώπους από το ενδεχόμενο ατυχημάτων!

Ποιος μπορεί να κάνει την Αναφορά;

Ο καθένας, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών της αεροπορίας, των φίλων της αεροπορίας, των επιβατών και των πολιτών, μπορεί να υποβάλει αυτήν την έκθεση.

Τι να μην αναφέρουμε;

Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την φόρμα αναφοράς για καταγγελίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών, το θόρυβο ή για συγκεκριμένες αεροπορικές εταιρείες. Ανατρέξτε στις επαφές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναφοράς τέτοιου είδους περιπτώσεων.

Ανωνυμία της αναφοράς

Ο διαχειριστής του αεροδρομίου εγγυάται την εμπιστευτικότητα των αναφορών. Εκτός αν υπάρχει ειδικό αίτημα, αυτή η αναφορά είναι εντελώς ανώνυμη

Προσωπικές πληροφορίες

* Εθελοντική αναφορά ασφάλειας

Πρέπει να επιλέξετε μια εθελοντική αναφορά ασφάλειας
Πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο "Επιθυμητή Περιοχή Εργασίας"
Πρέπει να συμπληρώσετε το πεδίο "Επιθυμητή Περιοχή Εργασίας"
Πρέπει να συμπληρώσετε τουλάχιστον ένα πεδίο

Πολιτική Απορρήτου

Είναι αυτονόητο ότι η Fraport Greece είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση των δεδομένων των χρηστών. Η επεξεργασία των δεδομένων που καταγράφονται κατά την πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα μας γίνεται σύμφωνα με την σχετική ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Όταν ένας χρήστης εισέρχεται στην ιστοσελίδα της Fraport Greece, δεδομένα όπως η διεύθυνση ΙΡ που παρέχεται στον κάθε χρήστη από τον πάροχο διαδικτύου του, ο ιστότοπος μέσω του οποίου ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση σε μας, οι ιστοσελίδες στις οποίες εισέρχεται ο χρήστης, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και του λογισμικού του καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής του στην ιστοσελίδα μας αποθηκεύονται. Η διεύθυνση ΙΡ αποθηκεύεται σε συντομευμένη μορφή.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται για σκοπούς marketing και βελτίωσης. Από τα δεδομένα αυτά είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα προφίλ χρήσης του χρήστη υπό ένα ψευδώνυμο. Για τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιούνται cookies.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης (browser) του χρήστη που εισέρχεται στην ιστοσελίδα. Τα cookies έχουν την δυνατότητα αναγνώρισης του προγράμματος περιήγησης (browser). Τα cookies αποθηκεύονται μόνο εφόσον ο χρήστης τα αποδεχθεί εισερχόμενος στην ιστοσελίδα. O χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει την αποθήκευση των cookies στον υπολογιστή του με το να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής (browser) του αναλόγως.

Τα δεδομένα που καταγράφονται δεν θα χρησιμοποιούνται χωρίς την έγκριση του επηρεαζόμενου προσώπου προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του προσώπου που εισέρχεται στην ιστοσελίδα και προκειμένου να συσχετιστεί το πρόσωπο που χρησιμοποιεί ψευδώνυμο με τα προσωπικά δεδομένα του προσώπου αυτού. Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να προβάλλει αντιρρήσεις στην καταγραφή και την αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων με άμεσο αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας αίτησης πρόσληψης ή μέσω email στο [email protected], θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τη Fraport Greece ή/και από τρίτους για λογαριασμό της Fraport Greece (όπως γραφεία ευρέσεων εργασίας ή τρίτα πρόσωπα, πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης της ιστοσελίδας). Σκοπός της επεξεργασίας είναι η πρόσληψη και απασχόληση. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές καθώς και τα προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των αιτήσεων πρόσληψης και για στατιστικούς λόγους.

Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο των πληροφοριών που τηρούμε και να διορθώσει ανακριβείς πληροφορίες. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για τον σκοπό της πρόσληψης και απασχόλησης, εκτός αν ο χρήστης ζητήσει τη διαγραφή τους. Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να προβάλλει αντιρρήσεις στην καταγραφή και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων με άμεσο αποτέλεσμα. Τα στατικά δεδομένα δεν θα διαγραφούν, αλλά θα τηρούνται ανώνυμα.

Τα δεδομένα των χρηστών δεν πωλούνται, δεν διανέμονται, δεν αποκαλύπτονται και δεν παρέχονται σε τρίτα μέρη. Τα δεδομένα των χρηστών θα παρέχονται σε κυβερνητικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες ή άλλες αρμόδιες αρχές μόνον όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο.

Οι ιστοσελίδες μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύει όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή υποδείξεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Fraport Greece μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected].

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάξει κατά περιόδους. Οι αλλαγές θα εμφανίζονται εδώ.

* Έχοντας διαβάσει την πολιτική απορρήτου παραπάνω, συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου.

Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.

Σας ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική Απορρήτου / Προστασία Προσωπικών Δεδομένων| Χάρτης Ιστοσελίδας