Εταιρική Συμμόρφωση & Ακεραιότητα

Βοηθήστε μας να εξασφαλίσουμε την Εταιρική Συμμόρφωση και Ακεραιότητα!

Η Fraport AG διαχειρίζεται και διευθύνει με επιτυχία αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο ενώ ταυτόχρονα ενεργεί ως πάροχος συναφών υπηρεσιών. Η εξασφάλιση της ακεραιότητας σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία μας. Η βάση της αποτελείται τόσο από τις αξίες μας όσο και από τον Κώδικα Δεοντολογίας για τους Υπαλλήλους και τον Κώδικα Δεοντολογίας για τους Προμηθευτές, καθώς και οι δύο κώδικες χαρακτηρίζουν και καθορίζουν τις ενέργειές μας.

Οι υπάλληλοι των εταιρειών του Ομίλου Fraport είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το σύνολο της τρέχουσας νομοθεσίας και των εσωτερικών κατευθυντήριων οδηγιών. Εάν ωστόσο προκύπτουν παραβιάσεις, μας ενδιαφέρει να λαμβάνουμε αναφορές σχετικά με αυτό το είδος ανάρμοστης συμπεριφοράς. Ευχαριστούμε για όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τους υπαλλήλους, πελάτες, προμηθευτές και επαγγελματικούς συνεργάτες, και μας βοηθoύν να εντοπίζουμε και να διορθώνουμε τέτοιου είδους παρατυπίες. Είναι ένας τρόπος να αποτρέψουμε οικονομικές ζημίες και δυσφήμιση της εταιρείας μας.

Οι καταγγέλλοντες που αναφέρουν πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις σε καμία περίπτωση δεν είναι «πληροφοριοδότες» αλλά βοηθούν στο να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με αποτέλεσμα την επιτυχία μας ως φορέα εκμετάλλευσης αεροδρομίων. Σας παρακαλούμε να μας στηρίξετε. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη!

Εάν θέλετε να στείλετε αναφορά, κάντε κλικ εδώ.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας