Δήλωση περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Fraport Greece

O Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 ή «ΓΚΠΔ») είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καθορισμό των κανόνων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιες αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ. Στόχος δεν είναι μόνο η διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Ο ΓΚΠΔ αντικαθιστά την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως επίσης και τους εθνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων που μετέφεραν την Οδηγία του 1995 στην εθνική νομοθεσία.

Γενικές Πληροφορίες

Η προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν μεγάλη σημασία για εμάς. Κατωτέρω θα βρείτε τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του ΓΚΠΔ αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε σχέση με διαφορετικές κατηγορίες προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα (υποκειμένων των δεδομένων).

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι να περιγράψει τις αρχές που σχετίζονται με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας σύμφωνα με την εταιρική μας Πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στόχος μας είναι να σας παράσχουμε τη σωστή ποσότητα πληροφοριών αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων

Η «Fraport Εταιρεία Διαχείρισης των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας Α.Ε.» (εφεξής “Fraport Greece” ή «εμείς»), με έδρα επί της οδού Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, 15123, Μαρούσι, Ελλάδα, e-mail: [email protected], είναι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστοτόπου www.fraport-greece.com, καθώς και των ακόλουθων ιστοτόπων:
www.skg-airport.gr
www.kva-airport.gr
www.efl-airport.gr
www.zth-airport.gr
www.cfu-airport.gr
www.pvk-airport.gr
www.chq-airport.gr
www.jsi-airport.gr
www.jmk-airport.gr
www.jtr-airport.gr
www.rho-airport.gr
www.mjt-airport.gr
www.kgs-airport.gr
www.smi-airport.gr

2. Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας

2.1 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Ανάλογα με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου που χρησιμοποιείτε, συλλέγουμε κι επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

α) Όταν επικοινωνείτε μαζί μας
Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως: όνομα
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: ηλεκτρονική διεύθυνση
Πληροφορίες σχετικά με την ερώτηση ή το αίτημα σας

β) Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter)
Ηλεκτρονική Διεύθυνση. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαστούμε το ονοματεπώνυμο, την εταιρική επωνυμία, τη θέση εργασίας, καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου σας (προαιρετικά πεδία).

γ) Όταν υποβάλλετε την Εθελοντική Αναφορά Περιστατικών Αεροπορικής Ασφάλειας
Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως: όνομα
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση
Άλλα δεδομένα σχετικά με εσάς, όπως: επάγγελμα, εταιρεία στην οποία εργάζεστε
Δεδομένα σχετικά με περιστατικά αεροπορικής ασφάλειας

δ) Όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας σε εμάς
Δεδομένα ταυτοποίησης, όπως: όνομα, ηλικία, εθνικότητα
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως: ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κινητό και/ή σταθερό αριθμό τηλεφώνου
Δεδομένα σχετικά με την εκπαίδευση, την εργασιακή σας εμπειρία και τυχόν πιστοποιήσεις ή άλλα επαγγελματικά προσόντα που διαθέτετε
Άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες μπορεί να προκύπτουν από συστατικές επιστολές ή/και επιστολές ενδιαφέροντος.
Αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας να εργαστείτε μαζί μας αναφορικά με το αντικείμενο και τη θέση εργασίας στην οποία αντιστοιχεί η αίτηση σας
Πληροφορίες αναφορικά με τυχόν λόγους απόρριψης της αίτησης σας.

Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω πληροφορίες, που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης IP και πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή και την περιήγησή σας, οι οποίες συλλέγονται μέσω ιχνηλατών όπως τα cookies.

2.2 Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Όταν επικοινωνείτε μαζί μας
Ο ιστότοπός μας σας παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε, προκειμένου να σας απαντήσουμε και να διαχειριστούμε μηνύματα, αιτήματα, πληροφορίες ή ερωτήματα που μας έχετε επικοινωνήσει. Αποτελεί έννομο συμφέρον μας να διαχειριζόμαστε τέτοιου είδους επικοινωνίες και να ανταποκρινόμαστε κατάλληλα.

β) Όταν εγγράφεστε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter)
Εάν εγγράφεστε στο newsletter μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο, όπως μας έχετε υποδείξει, προκειμένου να σας αποστείλουμε τα δελτία τύπου μας. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά με βάση τη συγκατάθεση σας, την οποία μας χορηγείτε κατά την υποβολή της σχετικής φόρμας εγγραφής. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τη λήψη τέτοιου είδους επικοινωνιών από εμάς, επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

γ) Όταν υποβάλλετε την Εθελοντική Αναφορά Περιστατικών Αεροπορικής Ασφάλειας
Ο ιστότοπός μας σας παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλετε Εθελοντική Αναφορά Περιστατικών Αεροπορικής Ασφάλειας. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την έγκαιρη πληροφόρηση και να μπορούμε να εξετάζουμε τυχόν ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια που προκύπτουν στα αεροδρόμια και να ειδοποιούμε, όπου αυτό είναι απαραίτητο ή αναγκαίο, το αρμόδιο τμήμα της Εταιρείας (safety) ή/και τις αρμόδιες αρχές αναλόγως.

δ) Όταν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας σε εμάς
Όταν κάνετε αίτηση για μία θέση εργασίας υποβάλλοντας το βιογραφικό σας σημείωμα, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, προκειμένου να αξιολογήσουμε τα προσόντα σας πριν τη σύναψη σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα επεξεργασίας θα βρείτε στην Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Υποψήφιων Εργαζομένων της Fraport Greece.

3. Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Πέρα από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιούνται σε διαχειριστές του ιστοτόπου, παρόχους διαδικτυακών φορμών, εταιρείες διαχείρισης εταιρικών επικοινωνιών και προμηθευτές που μας παρέχουν υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω, και συμμορφώνονται με όλα τα τεχνικά κι οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όπου απαιτείται, διατηρούμε με τους ανωτέρω συνεργάτες κατάλληλες συμβάσεις προστασίας δεδομένων ή όρους, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τυχόν διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και σύμφωνα με αποφάσεις επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή κατάλληλες εγγυήσεις.

4. Ασφάλεια Δεδομένων

Ο ιστότοπος μας χρησιμοποιεί την ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο SSL (Secure Socket Layer) σε συνδυασμό με το υψηλότερο επίπεδο κρυπτογράφησης που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας (συνήθως κρυπτογράφηση 256bit). Εάν τα περιεχόμενα του ιστότοπού μας είναι κρυπτογραφημένα, αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο κλειδιού ή κλειδώματος που εμφανίζεται στην επάνω γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας, η οποία φέρει το σύμβολο κλειδιού.
Χρησιμοποιούμε επίσης κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη τυχαίων ή εκ προθέσεως χειρισμών, μερικής ή ολικής απώλειας, καταστροφής ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων, στο μέτρο του δυνατού. Τα μέτρα μας αυτά προσαρμόζονται διαρκώς, συμβαδίζοντας με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται υποχρεωτικά για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας στο newsletter θα διατηρούνται έως την ανάκληση της συγκατάθεσης που μας έχετε δώσει. Με τη λήξη των αναγκαίων χρόνων τήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή εάν αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

6. Τα δικαιώματά σας

Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχετε και μπορείτε να ασκήσετε τα κάτωθι δικαιώματά σας:
(α) το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με το αν τα δεδομένα σας τίθενται σε επεξεργασία από τη Fraport Greece και και αφετέρου να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία,
(β) το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή τη συμπλήρωση αυτών,
καθώς και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας:
(γ) το δικαίωμα διαγραφής,
(δ) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή το δικαίωμα λήψης και διαβίβασης σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχετε δώσει στη Fraport Greece, σε κατάλληλο μορφότυπο,
(ε) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
(στ) το δικαίωμα εναντίωσης σας, συγκεκριμένα στην επεξεργασία των δεδομένων σας με βάση το έννομο συμφέρον μας, όπως η αποστολή εμπορικής/προωθητικής επικοινωνίας,
(ζ) το δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή, ελεύθερα και άμεσα, χωρίς η εν λόγω ανάκληση να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς έχει λάβει χώρα πριν την ανάκληση.

Η άσκηση ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας γίνεται με υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματός σας προς τη Fraport Greece, στο οποίο αναλαμβάνουμε να απαντήσουμε εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, καθώς και του αριθμού των εν γένει ληφθέντων αιτημάτων.

7. Στοιχεία Επικοινωνίας

Για περαιτέρω ερωτήσεις ή συμβουλές σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως υποκείμενο δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Fraport Greece με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]
  • Με συστημένη επιστολή υπ’ όψιν του Γραφείου του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων, Fraport Greece, Γερμανικής Σχολής Αθηνών 10, GR-15123 Μαρούσι, Ελλάδα
  • Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.fraport-greece.com/ell/epikoinonia/feedback (στα ελληνικά) ή https://www.fraport-greece.com/eng/contact/feedback (στα αγγλικά).

Δικαίωμα Καταγγελίας
Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23 | τηλ: +30 210 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας