Εργασίες αναμόρφωσης των ζωνών ασφαλείας του διαδρόμου στο Αεροδρόμιο της Σαντορίνης

Στο πλαίσιο του έργου της περαιτέρω πολυεπίπεδης αναβάθμισης των περιφερειακών αεροδρομίων, η Fraport Greece Φορέας Λειτουργίας και Διαχείρισης του Αεροδρομίου της Σαντορίνης, θα προχωρήσει σε εργασίες αναμόρφωσης των ζωνών ασφαλείας του διαδρόμου του αεροδρομίου.

22.02.2023

Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 23 Φεβρουαρίου 2023 έως και τις 16 Μαρτίου 2023 θα πραγματοποιηθούν εργασίες, που στόχο έχουν την περαιτέρω ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας του αεροδρομίου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, η λειτουργία του διαδρόμου δεν αναστέλλεται και εξασφαλίζεται, πλήρως, η απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργικότητα του Αεροδρομίου.

Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος της Σύμβασης Παραχώρησης και πραγματοποιούνται με όρους βιωσιμότητας και σεβασμού στον τόπο, μιας και η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής υπευθυνότητας  είναι βασικές αρχές της Fraport Greece.

Η κανονιστική συμμόρφωση και η ασφάλεια, σε όλα τα επίπεδα, αποτελούν βασική προτεραιότητα της εταιρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την περαιτέρω αναβάθμιση του ήδη υψηλού επιπέδου ασφάλειας και λειτουργίας των περιφερειακών αεροδρομίων που διαχειρίζεται η Fraport Greece και σχετίζονται με έργα μεγάλης κλίμακας που θα εκτελέσει η εταιρεία, στο πλαίσιο χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας