Οικονομικά Στοιχεία

Eτήσιες οικονομικές καταστάσεις για το οικονομικό έτος 2017 (περιλαμβανομένης της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για το ίδιο οικονομικό έτος και της έκθεσης ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή), των οποίων εκκρεμεί η έγκριση από την Τακτική Γενική Συνέλευση των  μετόχων, η οποία επίκειται να λάβει χώρα κατά το νόμο την 24η Μαΐου 2018.

Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 'Fraport Εταιρία Διαχείρισης των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας Α.Ε.'

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Εταιρεία Διαχειρίσεως των Περιφερειακών Αεροδρομίων της Ελλάδας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Κάντε κλικ για να κατεβάσετε την έκθεση


Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 'Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας Α Α.Ε.'

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Α» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Κάντε κλικ για να κατεβάσετε την έκθεση


Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας 'Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας B Α.Ε.'

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Fraport Περιφερειακά Αεροδρόμια της Ελλάδας «Β» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Κάντε κλικ για να κατεβάσετε την έκθεση

Νομικές Πληροφορίες| Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων| Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων| Πολιτική Cookies| Χάρτης Ιστοσελίδας